Aan het eind van het jaar stellen we als fotoclub een programma samen waarin aangegeven is op welke data er een clubavond is wat globaal de inhoud van deze avonden is.