Hoe gaan we om met uw gegevens?

Fotoclub Veghel vindt uw privacy belangrijk en vindt het belangrijk dat alle persoonlijke gegevens die zij beheert goed worden beschermd. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de doelstellingen die Fotoclub Veghel nastreeft.

Ons privacy regelement is vastgelegd; hieronder volgen de hoofdpunten maar de volledige tekst is ook hier te downloaden.

Waar worden de gegevens voor gebruikt?

Fotoclub Veghel verzamelt uw gebruiksgegevens alleen om in contact met u te kunnen komen, nadat u kenbaar heeft gemaakt dit op prijs te stellen, of om in contact te blijven. Van onze leden houden we een ledenadministratie bij, voor onze activiteiten, contributie en het bevorderen van onderling contact tussen de leden. Van andere fotoclubs houden we de email adressen en/of website adressen bij, om collega fotografen op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten.

We delen uw gegevens niet met derden, tenzij…

De gegevens van de leden en fotoclubs staan op beveiligde internet opslag. Deze is alleen toegankelijk voor enkele bestuursleden. Als onderdeel van het lidmaatschap van Fotoclub Veghel wordt automatisch ook een lidmaatschap aangevraagd bij Wijkvereniging de Spil. Ook is elk lid automatisch lid van de Fotobond (Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie).

Leden hebben de beschikking over een ledenlijst, welke gedeeld wordt op een beveiligde internet locatie die alleen voor leden toegankelijk is, en welke gehost is bij een professioneel hosting bedrijf.

Persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht, zodat u geen spam van bedrijven zult ontvangen op basis van uw gegevens.

Persoonsgegevens

Fotoclub Veghel vraagt alleen uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om het lidmaatschap (inclusief de contributie) te administreren, zoals naam, adres en telefoonnummer, en natuurlijk gegevens om contact te kunnen onderhouden zoals uw email adres.
Specifieke taken die een lid uitvoert binnen de fotoclub kunnen worden vastgelegd. Deze gegevens over de taken worden niet gedeeld, met uitzondering van bestuurstaken.

Wij vragen u nooit naar gegevens die in de wet omschreven zijn als Bijzondere Persoonsgegevens.

Het publiceren van persoonsgegevens van onze leden via de website, of via andere kanalen zoals social media websites, is strikt vrijwillig.

Wat doen we als de gegevens niet meer nodig zijn of niet kloppen?

Eenieder van wie wij persoonlijke gegevens beheren kan op elk moment aanvragen deze in te zien, en om wijzigingen te vragen. Aanvragen hiertoe kunnen worden ingediend bij de secretaris of voorzitter van Fotoclub Veghel. Ook zullen wij de gegevens verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn, zoals bij het opzeggen van het lidmaatschap.

Gegevens met betrekking tot de website

De website van Fotoclub Veghel gebruikt alleen functionele cookies voor het inloggen op het (beschermde) ledengedeelte. Dit dient uitsluiten voor het bewaren van sessiegegevens. Zonder deze cookies werkt het inloggen niet.
Wanneer u gebruik maakt van het ledengedeelte worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum, tijd en IP adres van het allereerste gebruik, en de datum, tijd en IP adres van het laatste moment van inloggen.